Konačna lista dobitnika stipendija učenika srednje škole za deficitarna zanimanja

Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, (broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju Konačne liste dobitnika stipenija redovnim učenicima prvog razreda
srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 


I

 

Utvrđujuse Konačna lista dobitnika stipendije redovnim učenicima prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač), koja se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

 

II

 

Na osnovu ove odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i dobitnika stipendije.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

 

M I N I S T A R
 Mr. sc. Zlatan Muratović, s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Broj: 10/1-14-29612/18
Tuzla, 17.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, (broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju Konačne liste dobitnika stipenija redovnim učenicima prvog razreda
srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 


I

 

Utvrđujuse Konačna lista dobitnika stipendije redovnim učenicima prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač), koja se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

 

II

 

Na osnovu ove odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i dobitnika stipendije.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

 

M I N I S T A R
 Mr. sc. Zlatan Muratović, s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Broj: 10/1-14-29612/18
Tuzla, 17.12.2018. godine

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15