LISTA DOBITNIKA STIPENDIJE redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupaka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine, Komisija za provođenje konkursne procedure i donošenje Liste dobitnika stipendija za deficitarna zanimanja donosi

 

LISTU DOBITNIKA STIPENDIJE
redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih
zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 

I

Utvrđuju se Lista dobitnika stipendije redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač).
Za deficitarna zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (obućar, pekar, rudar, i tesar) nije bilo aplikacija.

 

II

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na Listu dobitnika stipendija u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste na web stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke i Vlade Tuzlanskog kantona.
Prigovor se podnosi Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u pisanoj formi preporučenom poštom ili lično na adresu: Rudarska 57., 75000 Tuzla.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupaka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine, Komisija za provođenje konkursne procedure i donošenje Liste dobitnika stipendija za deficitarna zanimanja donosi

 

LISTU DOBITNIKA STIPENDIJE
redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih
zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 

I

Utvrđuju se Lista dobitnika stipendije redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač).
Za deficitarna zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (obućar, pekar, rudar, i tesar) nije bilo aplikacija.

 

II

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na Listu dobitnika stipendija u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste na web stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke i Vlade Tuzlanskog kantona.
Prigovor se podnosi Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u pisanoj formi preporučenom poštom ili lično na adresu: Rudarska 57., 75000 Tuzla.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15