Javni poziv za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz hemijske i drvoprerađivačke industrijske grane

Na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-454-3/14 od 04.07.2014. godine, Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-454-4/14 od 04.07.2014. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-18-015930/14 od 04.07.2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz hemijske i drvoprerađivačke
industrijske grane

Opširnije...

Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima

 

O G L A S
za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

Opširnije...

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA-"POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TK

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), a u vezi sa tačkom III. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" broj: 03/1-14-12125/13 od 13.06.2013 godine i 03/1-14-19505/13 od 28.08.2013 godine, ministar industrije, energetike i rudarstva d o n o s i

 

O D L U K U
o poništavanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 13. Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva – "Pozajmljivanja javnim preduzećima" Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13.BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA ''POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA'' TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 11. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i planiranih sredstava Budžetom TK-a za 2013. godinu u razdjelu 13, glava 01, potrošačko mjesto 0002, konto 822300 Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva „Pozajmljivanja javnim preduzećima („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/13 i 11/13), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona upućuje


JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU,
MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TUZLANSKOG KANTONA

Opširnije...

JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA PRAVNIM LICIMA

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je Javni oglas za kandidovanje programa "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja". Predmet poziva je prikupljanje programa za korištenje sredstava, u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15