Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za 2021. godinu i listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune, i neosnovane

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2021. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 03.06.2021. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi:

 


KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2021. GODINU

I
LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE


 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE GRANT SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE PO JAVNOM POZIVU PODRŠKA RAZVOJU KANTONA ZA 2021. GODINU

 

Korisnici grant sredstava Ministarstva privrede po Javnom pozivu Podrška razvoju Kantona za 2021. godinu koji se nalaze na Konačnoj rang listi korisnika, odobrena sredstva čija je namjena subvencija nabavke opreme, alata i repromaterijala u skladu sa predračunima dostavljenim prilikom apliciranja na Javni poziv, ne mogu biti utrošena za predmetnu namjenu prije potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom privrede.

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ ZA 2021. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Komisija za odabir korisnika grant sredstava
sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2021. godinu

Broj: 03/1-11-12009-1/21
Tuzla, 13.09.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2021. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 03.06.2021. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2021. godinu, objavljuje:

 

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2021. GODINU
I
LISTE KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE

 

Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 12. Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:16/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

 

Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koji se nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godine, u cilju dodjele nepovatnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz ovog Javnog poziva namjenjena su za podršku nedovoljno razvijenim nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinice lokalne samouprave za finansiranje isključivo razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

• proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća,

• saobraćajne infrastrukture,

• obrazovanja,

• zdravstva,

• sporta i kulture,

• poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,

• izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture,

• razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta,

• i za druge značajne projekte podrške lokalnom razvoju.


PRILOZI:

 

 

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-10925-1/21 od 01.06.2021. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

 


I. PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće
zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima
sa područja Tuzlanskog kantona do 400.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.800.000,00 KM
3. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 120.000,00 KM
4. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 500.000,00 KM
5. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 100.000,00 KM
6. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM
7. sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
međunarodnih fondova do 50.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:

Opširnije...

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Vlada Federacije Bosne I Hercegovine donijela je na svojoj 259. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu.

Donošenjem ove odluke ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz", 08.04.2021. godine i u dnevnim novinama „Večernji list", 08.04.2021. godine kao i u „Službenim novinama Federacije BiH" broj 28/21.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Opširnije...

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona

Smart Schools2


Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:
LOT 01: Mašinski instalaterski radovi na objektima: JU Gimnazija Živinice i JU Mješovita srednja škola Živinice (grad Živinice),
LOT 02: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Stupari (općina Kladanj) i
LOT 03: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Vitinica (općina Sapna)


Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-001

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

a) Lično kod ugovornog organa na adresi:
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Rudarska 57, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: (035) 369-435, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
(radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 08:00 - 10:00 i 12:00 - 16:00)

b) Na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona: OVDJE

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice Vlade Tuzlanskog kantona, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23. juni 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).


Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 25/2021 (str. 108) od 23. aprila 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih 


PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

 

Molimo Vas za pojašnjenje zahtjeva po pitanju „Tehnički kapaciteti ponuđača" – posjedovanja 3 završena ugovora za izvođenje radova.

 

Ovaj zainteresirani ponuđač ima realizovana 3 ugovora iste kompleksnosti i predmeta kao konkretni postupak nabavke u svosjstvu PREDSTAVNIKA GRUPE PONIUĐAČA, odnosno vođe konzorcija. Ugovor sa ugovornim organom je potpisao ovaj ponuđač, fakture za realizovane radove i ispostavio ovaj ponuđač, primio uplatu ukupne ugovorene cijene na svoj račun u cjelosti.

 

Drugi član konzorcija je bio proizvođač kotlova od koga je predstavnik grupe kupio kotlove i iste zatim isporučio i montirao kod ugovornog organa.

 

Možete li nam pojasniti da li u dokumentima koje cemo dostaviti mora biti naglašeno da je ponuđač realizovao ugovore kao predstavnik grupe ponuđača i obim realizacije.

 

Odgovor 1:

 

Možete, ali ne morate naglašavati da ste realizovali ugovore kao predstavnik grupe ponuđača, ukoliko je iz ugovora koji je potpisan sa ugovornim organom, fakture za realizovane radove te primljene uplate za ukupne ugovorene cijene vidljivo da ste vi kao ponuđač realizovali predmetnu nabavku.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15