Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona o b j a v lj u j e

 

IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG POZIVA
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće


Datum objave: 11. 09. 2020. godine

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK

 

PRILOZI:

 

Rang lista korisnika sredstava za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz" dana 22.07.2020. godine i Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-12571/20 od 29.06.2020. godine, Komisija za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za privredne subjekte koji posluju na području Tuzlanskog kantona objavljuje:

RANG LISTU ZA ODABIR BANKE ZA PLASMAN KREDITNE LINIJE UZ SUBVENCIONIRANJE DIJELA KAMATNE STOPE IZ SREDSTAVA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU

U skladu sa utvrđenom Rang listom, Ministarstvo je donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03/1-11-17475/20 od 07.09.2020. godine, kojom se ponuda ponuđača UNICREDIT BANK DD MOSTAR, proglašava najpovoljnijom. Na Odluku Ministarstva, saglasnost je dala Vlada Tuzlankog kantona Odlukom broj: 02/1-11-17475/20 od 08.09.2020. godine.

Izabranom ponuđaču, ponudit će se zaključenje Ugovora o plasmanu kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope, a što je u skladu sa članom 4. stav (4) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Rang lista fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Nakon okončane procedure po Javnog poziva za angažovanje fizičkog lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, objavljenog dana 21.08.2020. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

RANG LISTU
fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. Godina

 

Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencija po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti/indirektno onemogućenog rada i Pregled korisnika

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi


ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti

 

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada

 


Pregled korisnika


Izvršen je prenos novčanih sredstava na dostavljeni transakcijski račun korisnika subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv