Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-12766-1/20 od 07.07.2020. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i poslove arhive......1 izvršilac

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA


O B A V J E Š T E NJ E

KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA

Dana 28.07.2020. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavljen je Pregled korisnika subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti Naredbama štabova civilne zaštite. Obzirom da je u navedenom Pregledu u Tabeli br.1 uočena tehnička greška, Ministarstvo privrede objavljuje ispravku Tabele 1. na stranici 1. i 2.

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu

Na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20 od 29.01.2020. godine), a u skladu sa zaključenim Sporazumom između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva privrede o implementaciji projekata integriranog lokalnog razvoja od 03.06.2020. godine zbog ukazane potrebe za zaključivanje ugovora o djelu, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata)
po osnovu ugovora o djelu

Ministarsvo privrede poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, kako slijedi:

- Glavni i konsultant za ekonomski razvoj
- Konsultant za društveni razvoj i zaštitu okoliša...

Opširnije...

Interni oglast za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-12766-1/20 od 07.07.2020. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i poslove arhive......1 izvršilac...

 

PRILOG:

 

Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona o b j a v lj u j e

IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG POZIVA
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine


1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA

U skladu sa obavještenjem Porezne uprave FBiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla od 11.06.2020. godine da nisu u mogućnosti blagovremeno izdati porezna uvjerenja u roku definisanim javnim pozivom Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za subvencioniranje neto plaće za april i maj 2020. godine zbog velikog broja zahtjeva od strane poreznih obveznika, Ministarstvo privrede donosi izmjene i dopune javnog poziva kako slijedi u nastavku.

U Javnom pozivu za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine objavljenom dana 03.06.2020. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona u tački 9. Rok za prijavu tekst

„Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.06.2020. godine" mijenja se i glasi: „Javni poziv ostaje otvoren 17 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 20.06.2020.godine".


2. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Mjesto i način podnošenja prijava ostaju neizmjenjeni.
Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

 

Izmjene i dopune Javnog poziva

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine


PRILOZI:

a) JAVNI POZIV za odabir korisnika subvencije,
b)  Zahtjev za prijavu - Zabranjen rad / Zahtjev za prijavu -Indirektno onemogućen rad
c) Izjava o zadržanom broju radnika,
d) Izjava o isplaćenim plaćama za radnike,
e) Lista zabranjenih djelatnosti,
f) Format izvještaja o namjenskom utrošku sredstava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15