Preliminarna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu za Projekt 2 / Lista kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane za Projekt 2

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:PRELIMINARNU RANG LISTU

KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 2

I

LISTU KANDIDATA
ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE ZA
PROJEKT 2

 

Konačna rang lista korisnika sredstava Podrška razvoju Kantona za 2020. godinu za Projekt 1. i Projekt 3.

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


KONAČNU RANG LISTU
KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA"
ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 1. I PROJEKT 3.


Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XIII stav (1), Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-12571-1/20 od 29.06.2020. godine i broj: 02/1-11-25157/20 od 10.11.2020.godine, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2020. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosni na sljedeće projekte:

1. Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova do 150.000,00 KM
2. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:

PRILOZI:

Opširnije...

Preliminarna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


PRELIMINARNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 1. I PROJEKT 3.
I
LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE ZA PROJEKT 1. I PROJEKT 3.

 

 

Objava Konačnog pregleda korisnika Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK, objavljenog dana 11.09.2020. godine, imenovane Radne grupe za sprovođenje procedure Javnog poziva Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona sačinile su Konačne preglede korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencije i Pregled podnosioca odbijenih prijava.

 

Objava Preliminarnog pregleda korisnika Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK, objavljenog dana 11.09.2020. godine, imenovane Radne grupe za sprovođenje procedure Javnog poziva Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona sačinile su Preliminarni pregled korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova Civilne zaštite i Preliminarni pregled korisnika subvencije kojima je indirektno onemogućen rad naredbama štabova Civilne zaštite te Pregled podnosioca odbijenih prijava.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv