Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za 2021. godinu i listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune, i neosnovane

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2021. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 03.06.2021. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi:

 


KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2021. GODINU

I
LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE


 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE GRANT SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE PO JAVNOM POZIVU PODRŠKA RAZVOJU KANTONA ZA 2021. GODINU

 

Korisnici grant sredstava Ministarstva privrede po Javnom pozivu Podrška razvoju Kantona za 2021. godinu koji se nalaze na Konačnoj rang listi korisnika, odobrena sredstva čija je namjena subvencija nabavke opreme, alata i repromaterijala u skladu sa predračunima dostavljenim prilikom apliciranja na Javni poziv, ne mogu biti utrošena za predmetnu namjenu prije potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom privrede.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15