Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencija po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti/indirektno onemogućenog rada i Pregled korisnika

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi


ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti

 

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada

 


Pregled korisnika


Izvršen je prenos novčanih sredstava na dostavljeni transakcijski račun korisnika subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15