OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA


O B A V J E Š T E NJ E

KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA

Dana 28.07.2020. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavljen je Pregled korisnika subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti Naredbama štabova civilne zaštite. Obzirom da je u navedenom Pregledu u Tabeli br.1 uočena tehnička greška, Ministarstvo privrede objavljuje ispravku Tabele 1. na stranici 1. i 2.

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15