Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona o b j a v lj u j e

IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG POZIVA
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine


1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA

U skladu sa obavještenjem Porezne uprave FBiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla od 11.06.2020. godine da nisu u mogućnosti blagovremeno izdati porezna uvjerenja u roku definisanim javnim pozivom Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za subvencioniranje neto plaće za april i maj 2020. godine zbog velikog broja zahtjeva od strane poreznih obveznika, Ministarstvo privrede donosi izmjene i dopune javnog poziva kako slijedi u nastavku.

U Javnom pozivu za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine objavljenom dana 03.06.2020. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona u tački 9. Rok za prijavu tekst

„Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.06.2020. godine" mijenja se i glasi: „Javni poziv ostaje otvoren 17 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 20.06.2020.godine".


2. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Mjesto i način podnošenja prijava ostaju neizmjenjeni.
Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

 

Izmjene i dopune Javnog poziva

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15