Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 3. stav (4) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-22523/19 od 05.11.2019. godine, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo), objavljuje:


J A V N I  P O Z I V

za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
a) Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke – partnera za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope u visini od 3% privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, u cilju pokretanja ili unapređenja poslovne aktivnosti privrednog subjekta.
b) Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa – potrošačka jedinica – 11010017, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM, dok će izabrana Banka biti u obavezi obezbijediti kreditna sredstva privrednim subjektima.
c) Pod privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: privredni subjekti), podrazumijevaju se pravna lica sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine
d) Sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu namijenjena za subvencioniranje kamatne stope privrednim subjektima, ne mogu se dodijeliti kao poticajna sredstva za sljedeće djelatnosti: ugostiteljska, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, te registrovanu djelatnost koju privredni subjekti obavljaju unutar Područja G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) osim u slučaju da privredni subjekt iz ovog područja djelatnosti obavlja i proizvodno – uslužnu djelatnost te će odobrena kreditna sredstva koristiti za te namjene. Vlada Kantona ovlaštena je dati Banci preporuku, koja se odnosi na djelatnosti i iznose sredstava za koje Vlada Kantona smatra da su prioriteti u finansiranju iz kreditne linije.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15