KONKURS ZA UTVRĐIVANJE LISTE BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE KOJIMA SE U BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA OBEZBJEĐUJU SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na  osnovu  člana 17. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06.2013. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-8809/13  od 21.06.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna