KONAČNA LISTA REDOSLIJEDA KANDIDATA - UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2012/2013.GODINU

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12 i 14/12), ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 86KB)
-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 124KB)
-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije PORODICA ŠEHIDA-POGINULIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 47KB)
-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije PORODICE ŠEHIDA - POGINULIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 33KB)
-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 33KB)
-KONAČNU LISTU redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 64KB)

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, obavezni su zaključiti ugovor o stipendiranju.
O terminu potpisivanja ugovora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava informisanja: web stranica Ministarstva, oglasne ploće općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza i udruženja.
Potpisivanje ugovora vršit će se u nadležnim općinskim službama BIZ.
Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati u statusu studenata, obavezni su sa sobom ponijeti uvjerenje o upisu u ljetni semestar .
Svi kandidati ( učenici i studenti) koji nisu priložili kopiju tekućeg / štednog računa, obavezni su, isti dostaviti u Ministarstvo , zaključno sa 31.03.2013. godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna