Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni oglas za izbor i imenovanje člana upravnog odbora

Na osnovu člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj:46/10), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 8. i 9. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj: 11/15 i 1/20), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA

I.Naziv pozicije

Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za poziciju:

1. Jedan član upravnog odbora JZU ''Gradske apoteke'' Tuzla, predstavnik kantonalnog Ministarstva zdravstva...

Opširnije...

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj 26/1 i 89/18), člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), člana 31.Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013. godine, Odluke o izmjenama Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 01-05-211-3/15 od 30.07.2015.godine, Odluke o dopuni Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, Odluke o prijemu pripravnika na određeno vrijeme broj 02-34-170/20 od 06.05.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-009383-20 od 11.05.2020. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:


Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme


PRIPRAVNICI

1/1 Pripravnik -Saradnik za tehničke poslove, VSS-VII stepen, završen tehnički fakultet- 1 izvršilac,
1/2 Pripravnik-Viši referent za poslove blagajne i knjigovodstva- SSS-IV, ekonomska škola ili gimnazija - 1 izvršilac.

OPIS POSLOVA:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalni rad u okviru svoje struke i sticanje potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog odnosno javnog ispita...

 

Opširnije...

Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu

 

Rok za dostavljanje prijava na Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u tuzlanskom kantonu broj: 13/1-33-7050-1/20 od 31.03.2020. godine, produžava se do 24.07.2020. godine, zbog nedovoljnog broja prijavljenih kod pojedinih struka pomenutih u Pozivu.

 

PRILOZI:

 

M I N I S T R I C A
dr.stom. Dajana Čolić

Drugi javni poziv za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje

Na osnovu tačke V Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 6/20), tačke V Odluke o općim kriterijima za sufinansiranje nabavke plastenika broj 04/1-11-010309 od 19.05.2020. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje :

D R U G I
J A V N I P O Z I V

za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2, čija ukupna vrijednosti (nabavka i instaliranje) iznosi do 4.000,00 KM.
Ministarstvo dodjeljuje sredstva u iznosu do 40 % ukupne vrijednosti ulaganja.

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna