Izvještavanje o realizovanim novčanim podrškama

 

Izvještavanje o realizovanim novčanim podrškama


JU Služba za zapošljavanje TK će kontinuirano pratiti realizaciju ugovorenih obaveza poslodavca:
- provjerom dokumentacije koju poslodavac redovno dostavlja radi pravdanja odobrenih sredstava,
- provjerom podataka u bazi podataka Porezne uprave Federacije BiH radi praćenja poštivanja obaveze poslodavca da u ugovorenom periodu u radnom odnosu zadrži utvrđeni broj zaposlenika,
- prema potrebi, kontrolom provođenja ugovorenih obaveza neposredno kod poslodavca.

Ukoliko se praćenjem realizacije ugovorenih obaveza poslodavca utvrdi da ih poslodavac ne ispunjava, pokrenut će se postupak raskida ugovora.

O realizaciji sredstava Služba će kvartalno podnositi izvještaje Ministarstvu koje će ih dostavljati Vladi na razmatranje.

Radi transparentnosti, Ministarstvo će u elektronskoj formi uspostaviti i voditi Evidenciju prikupljenih sredstava za podsticaj novog zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona, koja će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Vlade www.vladatk.kim.ba i Ministarstva www.mrptk.ba. Evidencija će sadržavati podatke o domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima sa iznosom doniranih sredstava, osim za donatore koji izjave da žele ostati anonimni. Evidencija će takođe sadržavati i podatke o iznosima odobrenih sredstava privrednim subjektima, po provedenom postupku JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a na osnovu dostavljenih podataka od strane Službe.

 


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15