Izbor i visina sredstava novčanih podrški


Za realizaciju Programa predviđena su sljedeća sredstva: 


1. Sredstva za podsticanje novog zapošljavanja u privrednim subjektima
obezbjeđuju se iz donacija zaposlenih lica, kao i donacija domaćih i stranih, pravnih i fizičkih lica i drugih izvora. Sredstva se prikupljaju na posebnom podračunu u okviru Jedinstvenog računa trezora, na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao namjenska sredstva, a realizuju se putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u skladu sa odlukom koju donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona. Postupak odobravanja sredstava korisnicima za podsticanje zapošljavanja provodi Služba za zapošljavanje, u skladu sa svojim aktima, a u svrhu mjesečne refundaciju obračunatih i uplaćenih poreza na dohodak i obaveznih doprinosa za sufinansiranu osobu, ne računajući dio doprinosa na zdravstveno osiguranje koji pada na teret poslodavca. Maksimalni osnovni iznos refundacije 500,00 KM, odnosno iznos doprinosa na prosječnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012. godinu, prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Sredstva za podsticaje u zapošljavanju će se prikupljati na osnovu javnog poziva koji Ministarstvo objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području Kantona, kao i na web stranici Ministarstva (www.mrptk.ba) i Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) i dostavlja svim poslodavcima čije je sjedište na području Kantona.


1.1. Način na koji se vrši uplata sredstava za podsticaje u zapošljavanju

Zaposleni mogu izdvajati sredstva za podsticaje u zapošljavanju putem platne liste ili ih uplaćivati direktno na podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Druga pravna i fizička lica svoje donacije za podsticaje u zapošljavanju uplaćuju direktno na podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.


1.2. Izjava o saglasnosti

Zaposleni koji žele putem platne liste izdvojiti sredstva za podsticaje u zapošljavanju, dat će svojim poslodavcima pisanu izjavu o saglasnosti za obustavu dijela neto mjesečne plaće i uplati obustavljenog iznosa na podračun. U izjavi će zaposleni odrediti iznos ili procenat, kao i period u kojem će se obustava vršti.
Obrazac izjave može se preuzeti na zvaničnoj web stranici Vlade www.vladatk.kim.ba i na zvaničnoj web stranici Ministarstva www.mrptk.ba.


1.3. Obaveza poslodavaca

Poslodavci su obavezni da u skladu sa izjavom zaposlenih izvrše obustavu dijela mjesečne neto plaće i da obustavljena sredstva uplate na podračun.
U cilju realizacije obaveze, poslodavci su dužni Ministarstvu dostavljati specifikaciju obustavljenih iznosa po zaposlenicima, kod kojih je izvršena obustava dijela plaće na osnovu izjave u roku od 8 dana od dana isplate plaće.


2. Sredstva za sanaciju ili restrukturiranje privrednih subjekata i pomoć privrednim subjektima u poteškoćama
obezbjeđuju se u budžetu Kantona. Sredstva će se koristiti u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 99/13) i drugim vazećim propisima.


3. Sredstva za kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima
obezbjeđuju se takođe u budžetu Kantona, a koristiće se u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 77/04 i 48/08), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine FBiH”, broj: 85/08 i 109/12) i Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine FBiH” broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 79/09, 63/10 i 75/13) i drugim vazećim propisima.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15