DOKUMENTI

ZAKONI


ZDRAVSTVO
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (''Sl. novine FBIH'' broj 37/12)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o liječništvu (''Službene novine FBiH'' broj 56/13)
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10)
Zakon o radijaciji i nuklearnoj sigurnosti u BiH (Sl. Glasnik BiH broj 88/10)
Zakon o sestrinstvu i primateljstvu (''Službene novine FBiH'' broj 43/13)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti (''Sl. novine FBIH'' broj 37/12)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Službeni list SFRJ'' broj 53/91)
Zakon o zdravstvenom osiguranju (''Sl. novine FBiH'' broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. novine FBiH'' broj 46/10, 75/13)
Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (''Sl. novine FBiH'' broj: 37/01, 40/02, 52/11, 14/13)
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Sl. novine FBiH'' broj 29/05)

SANITARNA OBLAST
Zakon o hrani (''Sl. glasnik BiH'' broj 50/04)
Zakon o prometu otrova (''Sl. list SFRJ'' broj 13/91)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SFRJ'' broj 53/91)
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (''Sl. list SRBiH'' broj : 43/86 i 18/90)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. novine FBiH'' broj 46/10, 75/13)
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( ''Sl. novine FBIH'' broj 29/05)

FARMACEUTSKA OBLAST
Zakon o apotekarskoj djelatnosti (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10)
Zakon o lijekovima (''Sl. novine FBiH'' broj 109/12)
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ( ''Sl. glasnik BiH'' broj 58/08)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. novine FBiH'' broj 46/10, 75/13)

PRAVILNICI, RJEŠENJA I ODLUKE

    

 

- STRUČNI ISPITI 2022. GODINE

 

- STRUČNI ISPITI 2021. GODINE

 

- STRUČNI ISPITI 2020. GODINE

 

 

- STRUČNI ISPITI 2019. GODINE

 

- STRUČNI ISPITI 2018. GODINE

- STRUČNI ISPITI 2017. GODINE

 

- STRUČNI ISPITI 2016. GODINE

 

ARHIVA JAVNIH POZIVA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15