DOKUMENTI

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

ZAKONI

PROMET ROBA I USLUGA
Zakon o autorskim i srodnim pravima BiH (''Sl. glasnik BiH '' broj 63/10)
Zakon o duhanu BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 32/10)
Zakon o duhanu (Službene novine FBiH'' broj: 45/02, 42/04)
Zakon o fiskalnim sistemima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 81/09)
Zakon o hrani (''Službeni glasnik BiH'' broj 50/04)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 42/10)
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 63/10)
Zakon o konkurenciji (''Službeni glasnik BiH'' broj 48/05)
Zakon o kontroli cijena FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 02/95 i 70/08)
Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 07/12)
Zakon o mjeriteljstvu BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj: 29/00)
Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH (''Sl. novine FBiH'' broj 08/05)
Zakon o mjernim jedinicama BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 19/01)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 35/09)
Zakon o obrtu TK (''Službene novine TK'' broj 04/04)
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 06/98, 35/98, 11/99 i 50/11)
Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe (''Službene novine FBiH'' broj: 46/00, 37/01)
Zakon o predmetima od plemenitih metala u FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 07/12)
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala FBiH (''Sl. novine FBiH''' broj 35/98)
Zakon o privrednim društvima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10)
Zakon o standardizaciji BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 19/01)
Zakon o trgovini FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 64/04 i 12/05)
Zakon o tržišnoj inspekciji FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 02/95)
Zakon o turističkoj djelatnosti FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 32/09)
Zakon o turističkoj djelatnosti TK (''Službene novine TK'' broj 08/14)
Zakon o turističko - ugostiteljskoj djelatnosti TK (''Službene novine TK'' broj 10/00)
Zakon o turističkim zajednicama TK (''Službene novine TK'' broj 11/15)
Zakon o udruženjima i fondacijama (''Službene novine FBiH'' broj 45/02)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 32/09)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti TK (''Sl. novine TK'' broj 01/12, 14/16)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10)
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 27/97)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (''Službene novine FBiH'' broj 31/14)
Zakon o zaštiti potrošača BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 25/06)

PROMET I KOMUNIKACIJE
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13)
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 28/06 i 02/10)
Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona (''Sl. novine TK'' broj: 15/11, 02/14, 09/16)
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom prijevozu (''Sl. glasnik BiH'' broj 1/02)
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'' broj: 12/10, 16/10, 66/13)
Zakon o osnivanju javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona (''Službene novine TK'' broj 12/13)
Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (''Sl. glasnik BiH'' broj 48/10, 66/16)

 

- ZAKONI SAOBRAĆAJ

Kantonalni zakoni
Zakon o cestovnom prijevozu na podrucju TK - preciscen tekst (316 kB)
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZECA MEDJUNARODNI AERODROM TUZLAf (114 kB)
Zakon o osnivanju JU Direkcije rekionalnih cesta TK - precisceni tekst (82 kB)
Federalni zakoni
Zakon o cestama FBiH - PRECISCEN TEKST (240 kB)
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH SL. 28-06 02-10- PRECISCEN TEKST (288 kB)
Zakon o medunarodnom i meduentitetskom prijevozu - presisceni tekst Sl novine 01-02 14-03 (186 kB)
Državni zakoni
Zakon o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u BiH - precisceni tekst februar 2017 (747 kB)
Zakon o radnom vremenu - Nesluzbeni precisceni tekst B 1 (387 kB)

- ZAKONI TRGOVINA

Federalni zakoni
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA (18 kB)
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJOJ TRGOVINI (21 kB)
ZAKON O KONTROLI CIJENA (20 kB)
ZAKON O UNUTARNJOJ TRGOVINI (40 kB)
Državni zakoni
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (72 kB)

- ZAKONI TURIZAM

SPISAK ZAKONA I PODZAKONSKIH AKTA IZ OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA (16 kB)
Kantonalni zakoni
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA (774 kB)
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI TK (2395 kB)
ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA TK(15153 kB)
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI TK (261 kB)
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI TK (160 kB)
Federalni zakoni
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI F BIH (40 kB)
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI F BIH (39 kB)

 

POSEBAN ISPIT ZA TAKSI VOZAČE

NACRTI I PRIJEDLOZI ZAKONA

 

 

PRAVILNICI

OBAVJEŠTENJA

IZMJENE REDOVA VOZNJE U REGISTRACIONOM PERIODU OD 2012 DO 2016 GODINE

Banovići-Tuzla koop. Litvatrans-Gips povratak
Banovići-Tuzla koop. Litvatrans-Gips
Brisanje pol. Grablje-Tuzla Litva 2
Brisanje pol. Grablje-Tuzla Litva
Dopunsko Rješenje o brisanju A.S Zapad Jasenica-A.S Istok Hazre tours
Dopunsko Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-A.S Istok Hazre tours
Dopunsko Rješenje o brisanju A.S Zapad Zahirovići-A.S Istok Hazre tours
Ovjera RV A.S Istok-Lukavac Road 2
Ovjera RV A.S Istok-Lukavac Road
Ovjera RV A.S Istok-Lukavac-Krtova Road
Ovjera RV A.S Istok-Lukavac-Puračić Road
Ovjera RV Banovići-A.S Istok Transmont
Ovjera RV Bilalići-Tuzla koop. Obols-Snijež.
Ovjera RV Devetak-Lukavac-A.S Istok Road
Ovjera RV Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim
Ovjera RV Gračanica-Lukavac-TZ Avis
Ovjera RV Gradačac-Srebrenik-TZ Bukal-trans
Ovjera RV Jasenica-A.S Istok Hazre tours
Ovjera RV Kalesija-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV Kalesija-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom 2 
Ovjera RV Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV Kladanj-TZ Transmont
Ovjera RV Litva-Gips koop.
Ovjera RV Memći-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV Sapna-Tuzla koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV Srebrenik-A.S Istok Braća M
Ovjera RV Srebrenik-A.S Istok Hazre tours
Ovjera RV Srebrenik-TZ- A.S Istok koop. Srebrenik trans-Ade bus
Ovjera RV Stupari-A.S Istok Transmont
Ovjera RV TZ-Dubrave-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV TZ-Dubrave-Tojšiči koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV TZ-Srebrenik-Gradačac Road
Ovjera RV TZ-Tojšići-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
Ovjera RV Višća M.-Živinice-A.S Istok Transmont
Ovjera RV Vitinica-TZ Čektalo promet
Ovjera RV Vranovći-Srebrenik Srebrenik trans
Ovjera RV Zahirovići-A.S Istok Hazre tours
Ovjera RV Živinice-ć. Brod-A.S Istok Transmont
Rješenje 1 Litva-Gips koop.
Rješenje 1-1 Litva-Gips koop.
Rješenje 2 Litva-Gips brisanje
Rješenje 2-2 Litva-Gips brisanje pol.
Rješenje Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom 2
Rješenje Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom 3
Rješenje Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom 4
Rješenje Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom
Rješenje koop. Bijeljevac-Hankom Kalesija-Tojšići-TZ 2
Rješenje koop. Bijeljevac-Hankom Kalesija-Tojšići-TZ 3
Rješenje koop. Bijeljevac-Hankom Kalesija-Tojšići-TZ 4
Rješenje koop. Bijeljevac-Hankom Kalesija-Tojšići-TZ
Rješenje Memići-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom 2
Rješenje Memići-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom
Rješenje o Brisanju A.S Istok Bilalći-Tuzla- koop. Obols -Snijež
Rješenje o Brisanju A.S Istok Bilalići-Tuzla- koop. Obols -Snijež2
Rješenje o brisanju A.S Istok Vitinica-TZ Čektalo promet 2
Rješenje o brisanju A.S Istok Vitinica-TZ Čektalo promet
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac Road 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac Road 3
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac Road 4
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac Road
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac-Krtova Road 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac-Krtova Road
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac-Puračić Road 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad A.S Istok-Lukavac-Puračić Road
Rješenje o brisanju A.S Zapad Banovići-A.S Istok Transmont 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Banovići-A.S Istok Transmont
Rješenje o brisanju A.S Zapad Devetak-Lukavac-A.S Istok Road 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Devetak-Lukavac-A.S Istok Road
Rješenje o brisanju A.S Zapad Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim 3
Rješenje o brisanju A.S Zapad Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim 4
Rješenje o brisanju A.S Zapad Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim
Rješenje o brisanju A.S Zapad Graźanica-Lukavac-TZ Avis 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Graźanica-Lukavac-TZ Avis
Rješenje o brisanju A.S Zapad Gradaźac-Srebrenik-TZ Bukal-trans 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Gradaźac-Srebrenik-TZ Bukal-trans
Rješenje o brisanju A.S Zapad Jasenica-A.S Istok Hazre tours 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Jasenica-A.S Istok Hazre tours
Rješenje o brisanju A.S Zapad Kladanj-TZ Transmont 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Kladanj-TZ Transmont
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-A.S Istok Braća M 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-A.S Istok Braća M
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-A.S Istok Hazre tours 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-A.S Istok Hazre tours
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-TZ- A.S Istok koop. Srebrenik trans-Ade bus 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Srebrenik-TZ- A.S Istok koop. Srebrenik trans-Ade bus
Rješenje o brisanju A.S Zapad Stupari-A.S Istok Transmont 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Stupari-A.S Istok Transmont
Rješenje o brisanju A.S Zapad TZ-Srebrenik-Gradačac Road 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad TZ-Srebrenik-Gradačac Road
Rješenje o brisanju A.S Zapad Višća M.-Živinice-A.S Istok Transmont 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Višća M.-Živinice-A.S Istok Transmont
Rješenje o brisanju A.S Zapad Zahirovići-A.S Istok Hazre tours 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Zahirovići-A.S Istok Hazre tours
Rješenje o brisanju A.S Zapad Živinice. Brod-A.S Istok Transmont 2
Rješenje o brisanju A.S Zapad Živinice. Brod-A.S Istok Transmont
Rješenje o brisanju linija Tuzla-B-Stupari, Tuzla-Dubrave-Stupari, Tuzla-Dubave-Živinice 2
Rješenje o brisanju linija Tuzla-B-Stupari, Tuzla-Dubrave-Stupari, Tuzla-Živinice
Rješenje o brisanju polaska Vranovići-Srebrenik Srebrenik trans 2
Rješenje o brisanju polaska Vranovići-Srebrenik Srebrenik trans
Rješenje o brisanju RV Čelić-GT-Tuzla LJaljić
Rješenje o brisanju RV Čelić-Sreb.-Tuzla Ljaljić 2
Rješenje o brisanju RV Čelić-Srebrenik-Tuzla LJajlić
Rješenje o brisanju RV Humci-SH-Tuzla LJaljić
Rješenje o brisanju RV Velino selo-Seljublje-Tuzla LJaljić
Rješenje o koop. Bijeljevac-Hankom Sapna-TZ 2
Rješenje o koop. Bijeljevac-Hankom Sapna-TZ
Rješenje TZ-Dubrave-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom 2
Rješenje TZ-Dubrave-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
Rješenje TZ-Dubrave-Tojšići koop. Bijeljevac-Hankom 2
Rješenje TZ-Dubrave-Tojšići koop. Bijeljevac-Hankom
Rješenje TZ-Tojšići-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom 2
Rješenje TZ-Tojšići-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
RV A.S Istok-Lukavac Road 2
RV A.S Istok-Lukavac Road
RV A.S Istok-Lukavac-Krtova Road
RV A.S Istok-Lukavac-Puračić Road
RV Banovići-A.S Istok Transmont
RV Bilalići-Tuzla koop. Obols-Snijež.
RV Devetak-Lukavac-A.S Istok Road
RV Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim 2
RV Doboj Istok-TZ koop. Forum-Kim
RV Gračanica-Lukavac-TZ Avis
RV Gradačac-Srebrenik-TZ Bukal-trans
RV Jasenica-A.S Istok Hazre tours
RV Kalesija-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom 2
RV Kalesija-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom
RV Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom 2
RV Kalesija-Živinice koop. Bijeljevac-Hankom
RV Kladanj-TZ Transmont
RV Memići-Tojšići-TZ koop. Bijeljevac-Hankom
RV Sapna-Tuzla koop. Bijeljevac-Hankom
RV Srebrenik-A.S Istok Braća M
RV Srebrenik-A.S Istok Hazre tours
RV Srebrenik-TZ- A.S Istok koop. Srebrenik trans-Ade bus
RV Stupari-A.S Istok Transmont
RV TZ-Dubrave-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
RV TZ-Dubrave-Tojšići koop. Bijeljevac-Hankom
RV TZ-Srebrenik-Gradačac Road
RV TZ-Tojšići-Kalesija koop. Bijeljevac-Hankom
RV Višća M.-Živinice-A.S Istok Transmont
RV Vitinica-TZ Čektalo promet
RV Vranovići-Srebrenik Srebrenik trans
RV Zahirovići-A.S Istok Hazre tours
RV Živinice-ć. Brod-A.S Istok Transmont

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv