Obuka u vezi sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom

Tim za sprječavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalno pravobranilaštvo danas su učestvovali u obuci u vezi sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Skup je trebao dogovoriti na pitanje da li je ovaj zakon lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima u FBiH i da li zabrana raspolaganja državnom imovinom ima prednost u odnosu na propise o pretvorbi državnog vlasništva.


20190919 101349Obuku je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Timom za sprečavanje korupcije Vlade kantona i Kantonalnim pravobranilaštvom u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija za dosljednu primjenu zakonskih propisa i prevenciju korupcije. Obuci su prisustvovali predstavnici imovinsko - geodetskih službi općinskih i gradskih uprava sa područja Tuzlanskog kantona, općinskih pravobranilaštava i zemljišno knjižnih ureda općinskih sudova.
Učesnici su imali priliku iznijeti konkretne primjere iz prakse, te razmijeniti iskustva i mišljenja vezana za primjenu ovog zakonskog propisa.
„Potrebno je donijeti izmjene i dopune ovog zakona, te precizirati određene odredbe u cilju otklanjanja nejasnoća i bolje zaštite državne imovine. Neophodno je donijeti zakon kojim će se razgraničiti nadležnosti nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom između različitih nivoa vlasti" izjavila je Meliha Povlakić, profesorica sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je bila edukator na ovoj obuci.
Predstavnici Tima za sprječavanje korupcije obavezali su se da će sve primjedbe vezane za primjenu ovog Zakona delegirati da budu adresirane u procesu izrade nove strategije za borbu protiv korupcije BiH.

 

 

 

 

 

Tim za sprječavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalno pravobranilaštvo danas su učestvovali u obuci u vezi sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Skup je trebao dogovoriti na pitanje da li je ovaj zakon lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima u FBiH i da li zabrana raspolaganja državnom imovinom ima prednost u odnosu na propise o pretvorbi državnog vlasništva.


20190919 101349Obuku je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Timom za sprečavanje korupcije Vlade kantona i Kantonalnim pravobranilaštvom u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija za dosljednu primjenu zakonskih propisa i prevenciju korupcije. Obuci su prisustvovali predstavnici imovinsko - geodetskih službi općinskih i gradskih uprava sa područja Tuzlanskog kantona, općinskih pravobranilaštava i zemljišno knjižnih ureda općinskih sudova.
Učesnici su imali priliku iznijeti konkretne primjere iz prakse, te razmijeniti iskustva i mišljenja vezana za primjenu ovog zakonskog propisa.
„Potrebno je donijeti izmjene i dopune ovog zakona, te precizirati određene odredbe u cilju otklanjanja nejasnoća i bolje zaštite državne imovine. Neophodno je donijeti zakon kojim će se razgraničiti nadležnosti nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom između različitih nivoa vlasti" izjavila je Meliha Povlakić, profesorica sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je bila edukator na ovoj obuci.
Predstavnici Tima za sprječavanje korupcije obavezali su se da će sve primjedbe vezane za primjenu ovog Zakona delegirati da budu adresirane u procesu izrade nove strategije za borbu protiv korupcije BiH.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15