NOVA „PAMETNA ŠKOLA“ U TUZLANSKOM KANTONU

Jučer je održana ceremonija svečanog otvaranja nove „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne JU Osnovne škole „Džakule" u Gračanici.

00 Naslovna slika - Pametne skole 2 - DzakuleU proteklom periodu na objektu škole su izvođeni građevinsko-zanatski i mašinsko instalaterski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti, u okviru kojih je postavljena termoizolacija na vanjske zidove objekta i instaliran novi toplovodni kotao na pelet.

Obnovljenu školu svečano otvorili su Edin Duraković, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, Nusret Helić, gradonačelnik Gračanice, Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku i Huso Kulović, direktor škole. U obnovu škole investirano je oko 135.000 KM, dok će implementirane mjere energetske efikasnosti rezultirati finansijskim, energetskim i ekološkim uštedama, kao i povećanjem osjećaja ugode za učenike i uposlenike škole.

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih ICT škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija (Republika Hrvatska).

Jučer je održana ceremonija svečanog otvaranja nove „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne JU Osnovne škole „Džakule" u Gračanici.

00 Naslovna slika - Pametne skole 2 - DzakuleU proteklom periodu na objektu škole su izvođeni građevinsko-zanatski i mašinsko instalaterski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti, u okviru kojih je postavljena termoizolacija na vanjske zidove objekta i instaliran novi toplovodni kotao na pelet.

Obnovljenu školu svečano otvorili su Edin Duraković, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, Nusret Helić, gradonačelnik Gračanice, Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku i Huso Kulović, direktor škole. U obnovu škole investirano je oko 135.000 KM, dok će implementirane mjere energetske efikasnosti rezultirati finansijskim, energetskim i ekološkim uštedama, kao i povećanjem osjećaja ugode za učenike i uposlenike škole.

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih ICT škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija (Republika Hrvatska).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv