NAREDBA KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio je naredbu kojom se nalaže da se obustavi nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, kao i rad vrtića u trajanju od 15 dana.

Također se nalaže obustavljanje održavanja svih kulturnih i sportskih događaja na području Tuzlanskog kantona, te svih sportskih treninga za sve kategorije, u trajanju od 15 dana.
Krizni štab TK nalaže pojačan epidemiološki nadzor u ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana te preporučuje svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona da se, u cilju osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznih štabova (federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih), kao i zavoda za javno zdravstvo u kontinuiranom trajanju, do daljnjeg.
Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, dok traje obustava nastave, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe, navedeno je osobna odgovornost.
Svom stanovništvu Tuzlanskog kantona, kao i stranim državljanima preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.
Prema odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK svim osobama u Tuzlanskom kantonu kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH", broj: 29/05), od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije, odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izratih rješenja o naloženim mjerama.
Također se nalaže menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi, da zdravstvenim djelatnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu, do daljnjeg.
Preporučujemo svim državljanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirosum (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u BiH, zbog povećanog rizika od unošenja virusa, a što bi moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u BiH, do daljnjeg.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv