Aktivnosti Kantonalnog kriznog štaba za koronavirus

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić održala je sastanak sa predstavnicima kriznih štabova gradova/općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Zbog globalne brzo razvijajuće epidemiološke situacije koja se odnosi na epidemiju nove koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) definisane su aktivnosti koje će obezbijediti poduzimanje pravovremenih i adekvatnih mjera i postupaka za sprečavanje pojave i širenja infekcije virusom.
Kako bi građani Tuzlanskog kantona mogli dobiti pravovremene potrebne informacije Krizni štab Ministarstva zdravstva TK organizovao je 24 – satnu otvorenu telefonsku liniju. Broj telefona je 062/ 82 83 98.

Na sastanku su razmijenjene informacije o dosadašnjim poduzetim aktivnostima od strane Kantonalnog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i kriznih štabova gradova/općina. Na osnovu tehničkog izvještaja od strane Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, a u cilju poduzimanja pravovremenih i adekvatnih mjera i postupaka za sprečavanje pojave i širenja infekcije virusom, date su i preporuke za javno - zdravstveno upravljanje osobama u svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona.
Ovom je prilikom naloženo da općine/ gradovi, koji još nisu formirali krizne štabove, trebaju to učinigi što prije, radi lakše i učinkovitije koordinacije svih aktivnosti.

Dogovoren je i način koordinacije za postupanje nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog korona virusa, a u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Sveukupni cilj je adekvatna pripravnost i plan odgovora u praćenju i zaustavljanju transmisije i zaustavljanja uticaja eventualne epidemije u Tuzlanskom kantonu i BiH.
Krizni štab Ministarstva zdravstva TK organizovao je 24- satnu otvorenu telefonsku liniju putem koje građani TK mogu dobiti potrebne informacije vezane za ovu tematiku. Broj telefona je 062/ 82 83 98.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv