Smanjen makadamski dio cesta u općini Čelić

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona završila je rekonstrukciju regionalne ceste R-456 "Previle-Humci-Šibošnica". Radi se o dionici dugoj 1000 metara koja je do sada bila makadamskog karaktera.
Kraj rekonstruisanog dijela puta na području općine Čelić značajan je „jer je njegovim završetkom smanjen makadamski dio regionalnih cesta" kazao je po okončanju radova direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić.Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 577.000,00 KM. Izvođač radova je bio Roading doo Gračanica koji je u predviđenom roku od 120 kalendarskih dana uspio posao privesti kraju. Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka.

Opširnije...

Dostavljanje spiska redova vožnje na kantonalnim linijama koji se ne održavaju u skladu sa registrovanim redovima vožnje zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa

Federalni štab civilne zaštite je Naredbom broj 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine dozvolio rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i želježničkom prevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine uz posebne epidemiloške mjere. Ova naredba počela je sa primjenom od 15.05.2020. godine.

U cilju organizacije ponovnog pokretanja javnog linijskog prijevoza od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Službenim novinama Federacije BiH broj 31/20 bio je objavljen javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine za sve rangove linija.

Opširnije...

Sanirano klizište na regionalnoj cesti Tuzla – Čelić

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona okončala je radove na sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-459 "Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić".

Prema riječima direktora Zijada Omerčića radi se o najzahtjevnijem klizištu iz Plana rada Direkcije za 2020. godinu. „Vrijednost radova na sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-459 "Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić" na st.km. 20+130 iznosila je 250.000,00 KM.

Opširnije...

Ponovna uspostava javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona obavještava prijevoznike i putnike sa područja TK da je Federalni štab civilne zaštite naredbom od 12.05.2020. godine dozvolio rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine uz posebne epidemiloške mjere. Ova naredba se počinje primjenjivati od petka (15.05.2020. godine).

Opširnije...

Webinari na teme koje su aktualne u vrijeme pandemije koronavirusa

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine na molbu Vanjskotrgovinske komore BiH organizira devet online kurseva, webinara na teme koje su aktualne u vrijeme pandemije koronavirusa. Polaznici su državni službenici institucija BiH i privrednici članovi VTK BiH.

Opširnije...

Produženje važenja naredbe o obustavi javnog saobraćaja

 

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Edin Buševac donio je naredbu kojom se do daljnjeg obustavlja javni linijski i vanlinijski prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o produženju važenja naredbe od 21. marta 2020. godine u kojoj stoji da se izuzima taksi prevoz putnika, uz strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera zaštite.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv