Direkcija cesta koristi povoljne vremenske uslove

Direkcija regionalnih cesta TK koristi povoljne vremenske uslove i provodi brojne aktivnosti na regionalnoj putnoj mreži u našem kantonu. Između ostalog to su rekonstrukcije putnih pravaca ali i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, te turistička signalizacija na cestama. Kako iz Direkcije ističu, tokom 2020. godine završena je i revizija preostalih saobraćajnih projekata, tako da Direkcija konačno posjeduje saobraćajne projekte za sve ceste kojima upravlja.

Opširnije...

Potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture 2020. godine

U stanicama za tehnički pregled predviđeno je da se naplaćuje naknada za obavljeni tehnički pregled koji plaća vlasnik vozila na račun budžeta kantona u iznosu od 1,00 %. Prikupljena sredstva Ministarstvo namjenski koristi za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i za unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

 

Opširnije...

Izrada projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za autocestu Tuzla – Brčko

Sa ciljem saobraćajnog povezivanja Tuzlanskog kantona sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom Unijom modernom saobraćajnicom, odnosno autocestom Tuzla – Brčko kao dijelom buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd, predstavnici ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su 18.11.2020. godine u Sarajevu održali radno - konsultativni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća „Autoceste Federacije BiH".

 

Opširnije...

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Pozivamo odgovorna lica u neprofitnim organizacijama da dođu u plavu salu BKC Tuzla, dana 20.11.2020. godine (petak) u 09:00 sati, gdje će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa svim neprofitnim organizacijama kojima su odobreni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture za 2020. godinu.

 

Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.

Opširnije...

Prijevoznici su dužni izdati potvrdu za rad vozača u periodu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je Naredbu broj: 01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine, a koja se primjenjuje od 10.11.2020. godine

Opširnije...

Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika

-svim prijevoznicima u linijskom i
vanlinijskom cestovnom prijevozu putnika
-svim autobuskim stanicama
na području Tuzlanskog kantona

Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika

Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na svojoj web stranici objavilo Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika (http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/uredba-javni-poziv.html).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv