POZIV ZA UČEŠĆE U PROCESU JAVNIH KONSULTACIJA:

NACRT STRATEŠKE PLATFORME RAZVOJA TURIZMA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2022.-2027. GODINA


Nacrt Strateške platforme razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina usvojen je na sastanku Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona održanom 29.07.2022. godine.

Strateška platforma predstavlja dio prve faze u procesu izrade Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona kao ključnog sektorskog strateškog dokumenta u oblasti turizma kojim se integralno usmjerava dalji razvoj turizma Kantona uz definisanje javnih politika kojima se planiraju ostvariti utvrđeni strateški ciljevi razvoja u oblasti turizma.

Strateška platforma razvoja turizma sadrži detaljan prikaz socio-ekonomskih kretanja u oblasti turizma u posljednjih 5 godina, sa posebnim osvrt na usporedbu pokazatelja na nivou Tuzlanskog kantona sa pokazateljima na nivou drugih kantona u FBiH i Federacije BiH ali i pojedinačnih lokalnih zajednica Kantona. Platforma sadrži i SWOT analizu, strateške fokuse, strateške ciljeve kao i definisanu viziju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona.

Operativni proces izrade Strategije razvoja turizma koordinira i vodi Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osigurava učešće nadležnih institucija Tuzlanskog kantona, viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

U okviru strateške platforme definisana su dva strateška cilja u oblasti turizma kako slijedi:
Strateški cilj 1. Poticati razvoj održivog turizma u Tuzlanskom kantonu
Strateški cilj 2. Unaprijediti konkurentnost turizma Tuzlanskog kantona

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti i građani da uzmu učešće u procesu javnih konsultacija na nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona.

Komentare i sugestije na nacrt Strateške platforme moguće je dostaviti i popunjavanjem Obrasca za dostavljanje prijedloga za izmjene i dopune nacrta Strateške platforme i dostavljanjem na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i/ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 01.09.2022. godine.
U toku procesa javnih konsultacija o nacrtu strateške platforme biti će organizirana posebna tematska radionica o viziji razvoja turizma Tuzlanskog kantona, te se pozivaju svi zainteresirani za učešće na radionici da svoj interes za učešće potvrde slanjem e-mail-a na jednu od slijedećih e-maila adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i/ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili pak pozivom na broj 035 369 418. Kontakt osoba Dinka Huremović, stručni savjetnik za trgovinu i turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Interes za učešće na radionici potrebno je iskazati najkasnije do 15.08.2022. godine.

Nacrt Strateške platforme kao i obrazac za primjedbe, sugestije mogu se pregledati na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, link .

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv