Strateško planiranje razvoja turizma TK

Povodom ozvaničenja poslovne saradnje na izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022 – 2027. godina danas je potpisan ugovor između Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

IMG 0753Riječ je o prvoj sektorskoj strategiji koja se radi na području TK, kazao je ovom prilikom ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mustafa Šakić, napominjući da ovaj dokument treba pomoći ključnim nosiocima turističkog razvoja, prvenstveno na lokalnom nivou, u izradi lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. „Smatramo da Tuzlanski kanton ono najbolje što u ovom momentu ima su ljudi, a za izradu Stategije razvoja turizma TK ti ljudi su na Ekonomskom fakultetu", kazao je ministar Šakić.

„Saradnja izmedju Univerziteta u Tuzli i Vlade TK je važna iz perspektive povezanosti", prema riječima dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Meldine Kokorović Jukan, „konkretno Ekonomskog fakulteta, jer Vlada kao osnivač Univerziteta u TZ prepoznaje da tamo ima kompetentan kadar na koji se mogu osloniti u procesu svog operativnog rada, ali i ovim aktivnostima koje se tiču strateškog planiranja.

Posebno su, kaže dekanesa Kokorović Jukan, ponosni zbog činjenice da je upravo Ekonomski fakultet dobio u zadatak da uradi ovu Strategiju.

„Naš prvi zadatak je formiranje operativnog izvršnog tima za izradu te strategije. U ovom timu učestvovaće nastavnici Ekonomskog fakulteta koji imaju kompetencije za izradu ovakvih dokumenata, ali naravno mi u ovaj proces ćemo da uključimo i sve ostale nastavnike odnosno kolege sa drugih fakulteta, posebno sa Prirodno matematičkog fakulteta, koji imaju kompetencije za izradu ovog dokumenta. Za dio nedostajućih kompetencija ćemo da angažujemo i eksterne konsultante", kazala je dekanesa Kokorović Jukan.

Planirano je da se krajem godine široj javnosti prezentuje Strategija razvoja turizma TK. Ekonomski fakultet je već uveo nove studijske programe menadžmenta u turizmu i na današnjem sastanku je izraženo uvjerenje da postoje kapaciteti za edukaciju mladih kadrova koji su neophodni za razvoj turizma.

Povodom ozvaničenja poslovne saradnje na izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022 – 2027. godina danas je potpisan ugovor između Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

IMG 0753Riječ je o prvoj sektorskoj strategiji koja se radi na području TK, kazao je ovom prilikom ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mustafa Šakić, napominjući da ovaj dokument treba pomoći ključnim nosiocima turističkog razvoja, prvenstveno na lokalnom nivou, u izradi lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. „Smatramo da Tuzlanski kanton ono najbolje što u ovom momentu ima su ljudi, a za izradu Stategije razvoja turizma TK ti ljudi su na Ekonomskom fakultetu", kazao je ministar Šakić.

„Saradnja izmedju Univerziteta u Tuzli i Vlade TK je važna iz perspektive povezanosti", prema riječima dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Meldine Kokorović Jukan, „konkretno Ekonomskog fakulteta, jer Vlada kao osnivač Univerziteta u TZ prepoznaje da tamo ima kompetentan kadar na koji se mogu osloniti u procesu svog operativnog rada, ali i ovim aktivnostima koje se tiču strateškog planiranja.

Posebno su, kaže dekanesa Kokorović Jukan, ponosni zbog činjenice da je upravo Ekonomski fakultet dobio u zadatak da uradi ovu Strategiju.

„Naš prvi zadatak je formiranje operativnog izvršnog tima za izradu te strategije. U ovom timu učestvovaće nastavnici Ekonomskog fakulteta koji imaju kompetencije za izradu ovakvih dokumenata, ali naravno mi u ovaj proces ćemo da uključimo i sve ostale nastavnike odnosno kolege sa drugih fakulteta, posebno sa Prirodno matematičkog fakulteta, koji imaju kompetencije za izradu ovog dokumenta. Za dio nedostajućih kompetencija ćemo da angažujemo i eksterne konsultante", kazala je dekanesa Kokorović Jukan.

Planirano je da se krajem godine široj javnosti prezentuje Strategija razvoja turizma TK. Ekonomski fakultet je već uveo nove studijske programe menadžmenta u turizmu i na današnjem sastanku je izraženo uvjerenje da postoje kapaciteti za edukaciju mladih kadrova koji su neophodni za razvoj turizma.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv