Potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture 2020. godine

U stanicama za tehnički pregled predviđeno je da se naplaćuje naknada za obavljeni tehnički pregled koji plaća vlasnik vozila na račun budžeta kantona u iznosu od 1,00 %. Prikupljena sredstva Ministarstvo namjenski koristi za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i za unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

 

3-naslovnaKroz razne vrste edukacija vozača, Ministarstvo teži podići svijest vozača o značaju tehničke ispravnosti vozila na veći nivo, a edukacijom svih učesnika u saobraćaju povećati bezbijednost saobraćaja i smanjiti broj i saobraćajnih nezgoda i posljedice istih. Ovaj cilj se realizuje kroz veći broj manjih projekata neprofitnih organizacija, te kroz druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo (kviz znanja za učenike iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, povećanje institucijonalnog kapaciteta Ministarstva, te ostale aktivnosti).

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine raspisuje Javne pozive za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture na koji se mogu prijaviti neprofitne ogranizacije koje će svoj projekat realizovati na području Tuzlanskog kantona u oblastima:

- unapređenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda;
- edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
- edukacije vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
- promocije i organizacije biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
- povećanja nivoa bezbijednosti saobraćaja,
- unapređenja nivoa usluge prijevoza putnika,
- obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dani bez vozila i drugi).

 

Ove godine (2020. godine) Ministarstvo je obezbijedilo 35.000,00 KM koje će biti raspoređene po objavljenom Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture.

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, je objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 02.10.2020. godine i u dnevnom listu „Dnevni avaz" 07.10.2020. godine.

 

Po javnom pozivu prihvačeno je ukupno 25 projekata od 22 neprofitnih organizacija, sa kojima je danas ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac potpisao ugovore.

 

Kontinurianim radom Ministarstvo nastoji poboljšati stanje u oblasti saobraćaja, a na ovaj način nastojimo postaći volonterizam i aktivizam kod građana Tuzlanskog kantona. Uključivanje građana kroz manje projekte neprofitnih organizacija pokušavamo pružiti priliku istima da daju svoj doprinost u cilju povećanja stepena sigurnosti u saobraćaju i povećanju saobraćajne kulture.

 Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa ovom aktivnošću.

 

U stanicama za tehnički pregled predviđeno je da se naplaćuje naknada za obavljeni tehnički pregled koji plaća vlasnik vozila na račun budžeta kantona u iznosu od 1,00 %. Prikupljena sredstva Ministarstvo namjenski koristi za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i za unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

 

3-naslovnaKroz razne vrste edukacija vozača, Ministarstvo teži podići svijest vozača o značaju tehničke ispravnosti vozila na veći nivo, a edukacijom svih učesnika u saobraćaju povećati bezbijednost saobraćaja i smanjiti broj i saobraćajnih nezgoda i posljedice istih. Ovaj cilj se realizuje kroz veći broj manjih projekata neprofitnih organizacija, te kroz druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo (kviz znanja za učenike iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, povećanje institucijonalnog kapaciteta Ministarstva, te ostale aktivnosti).

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine raspisuje Javne pozive za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture na koji se mogu prijaviti neprofitne ogranizacije koje će svoj projekat realizovati na području Tuzlanskog kantona u oblastima:

- unapređenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda;
- edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
- edukacije vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
- promocije i organizacije biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
- povećanja nivoa bezbijednosti saobraćaja,
- unapređenja nivoa usluge prijevoza putnika,
- obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dani bez vozila i drugi).

 

Ove godine (2020. godine) Ministarstvo je obezbijedilo 35.000,00 KM koje će biti raspoređene po objavljenom Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture.

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, je objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 02.10.2020. godine i u dnevnom listu „Dnevni avaz" 07.10.2020. godine.

 

Po javnom pozivu prihvačeno je ukupno 25 projekata od 22 neprofitnih organizacija, sa kojima je danas ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac potpisao ugovore.

 

Kontinurianim radom Ministarstvo nastoji poboljšati stanje u oblasti saobraćaja, a na ovaj način nastojimo postaći volonterizam i aktivizam kod građana Tuzlanskog kantona. Uključivanje građana kroz manje projekte neprofitnih organizacija pokušavamo pružiti priliku istima da daju svoj doprinost u cilju povećanja stepena sigurnosti u saobraćaju i povećanju saobraćajne kulture.

 Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa ovom aktivnošću.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15