Kviz znanja iz oblasti saobraćajne kulture okupio 100 srednjoškolaca

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizovalo je 4. kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture. Na kvizu je ove godine učestvovalo ukupno 11 timova iz 7 srednjih škola sa područja TK koje u svom sastavu imaju stručna usmjerenja iz oblasti saobraćaja (vozači motornih vozila, tehničari drumskog saobraćaja i tehničari bezbjednosti u drumskom saobraćaju).

Opširnije...

Potpisani ugovori za realizaciju projekata u oblasti turizma

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je jučer ugovore s korisnicima projekta sufinansiranja infrastrukturnih projekata u oblasti turizma.

Opširnije...

POZIV ZA UČEŠĆE U PROCESU JAVNIH KONSULTACIJA:

NACRT STRATEŠKE PLATFORME RAZVOJA TURIZMA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2022.-2027. GODINA


Nacrt Strateške platforme razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina usvojen je na sastanku Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona održanom 29.07.2022. godine.

Opširnije...

Kontinuiran rad na cestovnoj infrastrukturi TK

Okončavanjem četiri projekta iz prošlogodišnjeg plana rada Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona nastavlja rad na regionalnoj mreži kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba.

Opširnije...

Podsticanje građana za učešće u projektima sigurnosti u saobraćaju

U cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture te povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori o susfinansiranju 28 projekata sa neprofitnim organizacijama. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK obezbijedilo je 35.000 KM a sredstva su raspoređena po objavljenom javnom pozivu za predlaganje projekata.

Opširnije...

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Pozivamo odgovorna lica u neprofitnim organizacijama da dođu u multimedijalnu salu Radio televizije Tuzlanskog kantona (RTV TK), adresa: Mije Keroševića Guje 20, Grad Tuzla, dana 07.07.2022. godine (četvrtak) u 12:00 sati, gdje će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa svim neprofitnim organizacijama kojima su odobreni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, koji je objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 15.04.2022. godine i u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" 20.04.2022. godine.

Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.


S poštovanjem.

M I N I S T A R

Mustafa Šakić, dipl. ecc

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15