Internacionalna saradnja - polazna osnova za socijalne inovacije u BiH

Predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Suada Selimović učestvovala je na online konferenciji "Socijalne inovacije 2021 - iz socijalnih inovacija učiti" koja je održana u Oltenu u Švicarskoj.

onkonf mrsppPredstavnica Ministarstva Selimović i Barbara Schurch, profesorica na Visokoj školi socijalnog rada u Baselu, kao članice mreže za društveni razvoj "NEST" održale su izlaganje o temi "Internacionalna i transdiscilinarna saradnja kao polazna osnova za socijalne inovacije u Bosni i Hercegovini".

Naime, kao rezultat dugogodišnje saradnje na nivou Tuzlanskog kantona uspostavljena je Mreža za društveni razvoj „NEST" koju čine predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Udruženja građana Vive žene, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla, Centra za socijalni rad Lukavac i Visoke škole socijalnog rada iz Basela.

Mreža je provela različite faze ciklusa socijalnog planiranja, od analize konteksta i istraživanja do provedbe prioritetnih mjera, na participativan način i koristeći nove metode i pristupe na primjeru maloljetničke delinkvencije. Mreža trenutno uz podršku Švicarske Vlade radi s lokalnim akterima u općini Lukavac na razvoju novih vrsta ponuda za prevenciju, intervenciju i reintegraciju u kontekstu maloljetničke delinkvencije, a u skladu sa međunarodnim standardima, nacionalnim zakonodavstvom i Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u TK.

Organizator konferencije bila je Visoka škola socijalnog rada iz Basela sa kojom je u TK uspostavljena kontinuirana dugogodišnja saradnja sa ciljem jačanje transdisciplinarne saradnje i pružanja koordiniranih, na potrebe orijentisanih kvalitetnih usluga za mlade i njihove porodice u oblasti maloljetničke delinkvencije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15