Radni sastanak o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva

U cilju praćenja i podrške realizacije Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu i „Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije 2016-2019" Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Biroom za ljudska prava održalo radni sastanak.

IMG 20190219 121413Sastanak je okupio predstavnike resornih ministarstava (obrazovanja i nauke, unutrašnjih poslova, zdravstva i pravosuđa i uprave) kao i nadležnih ustanova i organizacija (Odgojnog centra TK, Tužilaštva TK, centara za socijalni rad, Pedagoškog zavoda TK).
Bila je to prilika za diskusiju o mogućnostima dalje afirmacije Protokola i podrške njegove primjene u svim opštinama/gradu Tuzlanskog kantona, te diskusiju o stepenu realizacije strateških ciljeva Programa. Utvrđena je dinamika vezana za dalje aktivnosti na primjeni protokola, analizi realizacije ciljeva i revizije Programa.
Učesnici sastanka razmatrali su mogućnost prenošenja iskustava iz Tuzlanskog kantona, kao prvog kantona u FBiH koji je izradio i usvojio navedene strateške dokumente, u druge zainteresirane kantone u FBiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15