Posjeta ministrice Memić UG „Vive Žene“

Ministrica rad socijalnu politiku i povratak TK Sandra Memić i pomoćnik ministrice za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom Edin Šestan posjetili su UG „Vive Žene" u Tuzli.

Slika 1  posjeta Vive zenePosjeta je imala za cilj upoznavanje sa radom i aktivnostima UG „Vive Žene" u proteklom i narednom periodu, sa posebnim fokusom na globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koje se obilježava svake godine od 25. novembra do 10. decembra.
Tokom radne posjete predstavnici UG „Vive Žene" upoznali su ministricu sa problemima sa kojima se najčešće susreću u radu, te je razgovarano o načinima i modalitetima unapređenja rada UG „Vive Žene" ali i unapređenju partnerskih odnosa u cilju adekvatnije pomoći i podrške korisnicima. Razgovarano je i o budućem načinu međusobne saradnje i podrške, te o unapređenju zaštite osnovnih ljudskih prava. Ministrica Memić je tom prilikom istakla važnost i plemenitost rada Udruženja, te iskazala podršku daljem radu Udruženja.

Ministrica rad socijalnu politiku i povratak TK Sandra Memić i pomoćnik ministrice za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom Edin Šestan posjetili su UG „Vive Žene" u Tuzli.

Slika 1  posjeta Vive zenePosjeta je imala za cilj upoznavanje sa radom i aktivnostima UG „Vive Žene" u proteklom i narednom periodu, sa posebnim fokusom na globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koje se obilježava svake godine od 25. novembra do 10. decembra.
Tokom radne posjete predstavnici UG „Vive Žene" upoznali su ministricu sa problemima sa kojima se najčešće susreću u radu, te je razgovarano o načinima i modalitetima unapređenja rada UG „Vive Žene" ali i unapređenju partnerskih odnosa u cilju adekvatnije pomoći i podrške korisnicima. Razgovarano je i o budućem načinu međusobne saradnje i podrške, te o unapređenju zaštite osnovnih ljudskih prava. Ministrica Memić je tom prilikom istakla važnost i plemenitost rada Udruženja, te iskazala podršku daljem radu Udruženja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15