Ažuriranje podataka o količni opasnih materija u krugu nekadašnjeg HAK-a 1

Izlaskom na teren, u krug nekadašnje fabrike HAK1, stručni tim koji je formirala Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva prostorog uređenja i zaštite okolice počeo je ažuriranje podataka o količini i vrsti zaostalih supstanci.

hak 1Resorni ministar Zvjezdan Karadžin obišao je danas krug HAK-a 1 sa stručnjacima, uglavnom nekadašnjim šefovima pogona od kojih većina nije stupila u krug nekadašnje fabrike od 2009. godine kada je prestala sa radom. U međuvremenu se ništa nije poduzimalo, osim što je 2013. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo tim koji je napravio analizu o tome šta se nalazi u krugu fabrike, rečeno je ovom prilikom te istaknuto da je potrebno je ispitati trenutno stanje i pronaći sredstva.

„Mi se nalazimo ispred rezervoara sa hlorom, za koje radnici tvrde da nisu u potpunosti isprani, a za koje neki iz rukovodstva tvrde da jesu", kazao je ministar Karadžin dodavši da je iz razgovora sa kantonalnim inspektorom za zaštitu okoliša saznao da neke od spremišta nisu uspjeli ni otvoriti pa je potrebno utvrditi stvarno stanje.

U fokusu ažuriranja stanja kada su u pitanju opasne materije je skladište proizvoda koji idu od neopasnih do prilično opasnih.

„Ono što je također potencijalno jako problematično je upravo ovo tlo oko pogona elektrolize gdje se nekad izdvajao hlor iz natrijevog hlorida i koristile se živine ćelije", istaknuo je ministar Karadžin te ukazao na grumene žive u kanalima i izazio zabrinutost koliko toga je migriralo u tlo.

Današnjim obilaskom kruga nekadašnjeg HAK-a 1 stručni tim također je započeo je radove na utvrđivanju koliko je zaostalog opasnog sirovog propilen oksida i etilen oksida ostalo u rezervoarima.

Prema riječima minisitra Karadžina kada budu ažurirani podaci moći će se sagledati modaliteti za zbrinjavanje i iznalaženje sredstava za te svrhe.

Izlaskom na teren, u krug nekadašnje fabrike HAK1, stručni tim koji je formirala Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva prostorog uređenja i zaštite okolice počeo je ažuriranje podataka o količini i vrsti zaostalih supstanci.

hak 1Resorni ministar Zvjezdan Karadžin obišao je danas krug HAK-a 1 sa stručnjacima, uglavnom nekadašnjim šefovima pogona od kojih većina nije stupila u krug nekadašnje fabrike od 2009. godine kada je prestala sa radom. U međuvremenu se ništa nije poduzimalo, osim što je 2013. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo tim koji je napravio analizu o tome šta se nalazi u krugu fabrike, rečeno je ovom prilikom te istaknuto da je potrebno je ispitati trenutno stanje i pronaći sredstva.

„Mi se nalazimo ispred rezervoara sa hlorom, za koje radnici tvrde da nisu u potpunosti isprani, a za koje neki iz rukovodstva tvrde da jesu", kazao je ministar Karadžin dodavši da je iz razgovora sa kantonalnim inspektorom za zaštitu okoliša saznao da neke od spremišta nisu uspjeli ni otvoriti pa je potrebno utvrditi stvarno stanje.

U fokusu ažuriranja stanja kada su u pitanju opasne materije je skladište proizvoda koji idu od neopasnih do prilično opasnih.

„Ono što je također potencijalno jako problematično je upravo ovo tlo oko pogona elektrolize gdje se nekad izdvajao hlor iz natrijevog hlorida i koristile se živine ćelije", istaknuo je ministar Karadžin te ukazao na grumene žive u kanalima i izazio zabrinutost koliko toga je migriralo u tlo.

Današnjim obilaskom kruga nekadašnjeg HAK-a 1 stručni tim također je započeo je radove na utvrđivanju koliko je zaostalog opasnog sirovog propilen oksida i etilen oksida ostalo u rezervoarima.

Prema riječima minisitra Karadžina kada budu ažurirani podaci moći će se sagledati modaliteti za zbrinjavanje i iznalaženje sredstava za te svrhe.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna