Održane javne konsultacije za sportske organizacije

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tulanskog kantona održalo je javne konsultacije za sportske organizacije koje planiraju aplicirati na Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu.

mksm-25052022Primarni cilj javnih konsultacija jeste obuka sportskih organizacija o načinu prikupljanja svih podataka, informacija, dokumentacije i načinu kako da popunjavaju aplikacijske obrasce kada se prijavljuju na javni poziv.

Stručne konsultacije održala je pomoćnica ministra za sport i mlade Lejla Elezović, a prisustvovali su im predstavnici sportskih organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona. Konsultacije će dodatno pomoći aplikantima na javni poziv da razumiju koje sve uslove je potrebno ispuniti da bi dobili zahtijevana sredstva, a samim time i pokušati omogućiti što većem broju njih da ostvare uslove za dodjelu sredstava.

Sredstva koja će se izdvojiti za realizaciju projekata/programa sportskih organizacija po ovom javnom pozivu iznose 869.000 KM. Dodjeljuju se za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
sufinansiranje vrhunskog sporta, kvalitetnog sporta, omladinskih uzrasnih kategorija, sporta lica sa invaliditetom, projekata sport za sve, organizacija sportskih manifestacija, obavljanja sportske djelatnosti granskih sportskih saveza Kantona i pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tulanskog kantona održalo je javne konsultacije za sportske organizacije koje planiraju aplicirati na Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu.

mksm-25052022Primarni cilj javnih konsultacija jeste obuka sportskih organizacija o načinu prikupljanja svih podataka, informacija, dokumentacije i načinu kako da popunjavaju aplikacijske obrasce kada se prijavljuju na javni poziv.

Stručne konsultacije održala je pomoćnica ministra za sport i mlade Lejla Elezović, a prisustvovali su im predstavnici sportskih organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona. Konsultacije će dodatno pomoći aplikantima na javni poziv da razumiju koje sve uslove je potrebno ispuniti da bi dobili zahtijevana sredstva, a samim time i pokušati omogućiti što većem broju njih da ostvare uslove za dodjelu sredstava.

Sredstva koja će se izdvojiti za realizaciju projekata/programa sportskih organizacija po ovom javnom pozivu iznose 869.000 KM. Dodjeljuju se za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
sufinansiranje vrhunskog sporta, kvalitetnog sporta, omladinskih uzrasnih kategorija, sporta lica sa invaliditetom, projekata sport za sve, organizacija sportskih manifestacija, obavljanja sportske djelatnosti granskih sportskih saveza Kantona i pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv