Ostvarene poslovne ideje mladih Doboj Istoka

Predstavnicima Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Investicijske fondacije IMPAKT i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prezentovane su ideje za poslovne poduhvate mladih sa područja općine Doboj Istok.

12082021-mksm-piU sklopu zajedničke saradnje sa 5 nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona (Čelić, Sapna, Teočak, Kladanj i Doboj Istok) u 2021. godini realizira se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja. Projektom je obuhvaćen program preduzetničke obuke i finansijska, stručna i mentorska podršku za do 20 novih poslovnih poduhvata koje su pokrenuli mladi ovih općina.

Od četiri polaznika sa područja općine Doboj Istok koji su stekli pravo na prezentovanje, sva četiri su osvojila finansijsku podršku fondacije IMPAKT, kao i podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u daljnjem rastu i razvoju njihovih biznisa.

Kandidat koji su osvojili bespovratne grantove u iznosu od 5.000 KM su: Emina Mujić - Mulalić "Proizvodnja prirodnih mješavina začina i supa bez dodatak aditiva" , Maida Mujkić - "Prerada i dorada voća i povrća isključivo na tradicionalan način i izrada i obrada predmeta od drveta gdje prevladava ručni rad i restauracija starih predmeta", Haris Mulalić - "Tepih centar Citrus" i Edin Dedić - "Prodaja i reparacija turbina".

Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i jedan je od planiranih projekata u okviru Strategije za mlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15