Ministarstvo za kulturu, sport i mlade svjesno kvaliteta i aktivnosti projekata HKD Napredak

U posjeti Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas su boravili predstavnici Hrvatskog kulturnog društva Napredak - Glavna podružnica Tuzla.

HKD Napredak MKSMRad i djelovanje HKD Napredak – Glavna podružnica Tuzla prepoznatljivo ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i na području države Bosne i Hercegovine, te je vidljivo da se aktivnosti sprovode zahvaljujući predanosti i entuzijazmu istinskih zaljubljenika u kulturu.

„Ministarstvo je do sada prepoznavalo kvalitet projekata HKD Napredak – Glavna podružnica Tuzla te ih sufinasiralo u skladu sa mogućnostima, a ovom prilikom još jednom naglašavam da će Ministarstvo i u budućnosti nastaviti podržavati vaša nastojanja da doprinesete unaprjeđenju kulturnih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona, što svakako kao jedno od temeljnih nacionalnih udruženja kulture i zaslužujete. Rezultati vašeg rada nesumnjivo ukazuju da ste svih ovih godina ozbiljno pristupili izgradnji svojih kapaciteta te ste na taj način osigurali kontinuitet kvalitetnog djelovanja", rekao je ministar Muratović.

Predsjednik tuzlanske podružnice Napretka Ivica Kovačević je istakao da je HKD Napredak – Glavna podružnica Tuzla do sada već imao niz projekata, te je posebno istakao prepoznatljiv rad Napretkovog tria "Musica Salinea", najavio je Likovnu koloniju „Breške", te istakao planove za realizaciju bogate kulturne ponude na jesen.

Potpredsjednica Podružnice Maja Nikolić je predstavila web portal Hrvatski glasnik, te je istakla da je časopis Hrvatski glasnik nastao na Božić 1993. godine, ali je u skladu sa novim vremenima prerastao u web stranicu na kojoj su objavljeni autorski tekstovi i vijesti koji odražavaju misiju Glasnika, kao jednog hroničara.

„U tom kontekstu ova web stranica može biti kreator javnog mijenja na jedan prepoznatljiv način, kroz afirmaciju kulture i umjetnika, te promociju mladih i sporta", kazala je Nikolić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15