Poboljšanje vidljivosti položaja mladih ljudi u društvu

U cilju razvijanja cjelovitog sistema podrške psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih, što je jedan od prioritetnih ciljeva koji su definisani Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. godina, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kanton potpisalo je Memorandum o strateškom razumijevanju i strateškoj saradnji sa Udruženjem „Prijateljice obrazovanja Amica Educa" Tuzla.

amica-04052021Cilj je jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora te planiranje i porovođenje zajedničkih aktivnosti do poboljšanja vidljivosti položaja mladih ljudi u društvu, međusobnom razmjenom informacija i detaljnijim upoznavanjem sa ostvarenim rezultatima, sa fokusom na projekte namijenjene mladim ljudima.

„Planiranje, kreiranje i implementacija novih inicijativa, aktivnosti i projekata čija su ciljna grupa mladi ljudi i oni koji unapređuju položaj mladih ljudi u društvu samo je jedna od aktivnosti koja se planira realizovati kroz zajedničku saradnju Ministarstva i Udruženja Amica Educa", izjavio je ovom prilikom resorni ministar Zlatan Muratović.

„Amica Educa je udruženje koje već 25 godina kontinuirano radi na edukaciji, psihofizičkoj podršci i savjetovanju ranjivih društvenih grupa ostvarujući pozitivan utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje djece, mladih i odraslih", kazala je program direktorica Ivona Erdeljac te naglasila da su sa realizacijom projekta „Mladi agenti društvenih promjena" započeli kako bi odgovorili na aktuelne potrebe građana Tuzlanskog kantona.

Namjera je povećati uključenost mladih u društvene promjene fokusirajući se na izazove vezane za mentalno zdravlje, rodnu ravnopravnost i izgradnju nenasilnog okruženja.

Kroz ovakav vid saradnje Ministarstvo nastoji ukazati na potrebe koje mladi imaju ali i probleme sa kojima se oni danas susreću, rečeno je ovom prilikom.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15