UNICEF i USAID školama u TK-a donirali računare u vrijednosti od 108.000 $

UNICEF i USAID su u 25 škola Tuzlanskog kantona isporučili računarsku opremu u ukupnoj vrijednosti od 108.000 $.

laptop2Riječ je o aktivnostima UNICEF-a u okviru Projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite u odgovoru na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini", s ciljem pružanja hitne podrške najkritičnijim sistemskim funkcijama, ali i stvaranju dokaza koji bi poslužili institucijama u daljem planiranju i finansiranju sredstava za osnovno i srednje obrazovanje, a koje se provodi u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim vlastima.

Danas su Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u BiH i Peter Cronnin, direktor Ureda za demokratiju USAID-a BiH, svečano uručili laptop računare u Mješovitoj srednjoj školi Živinice i Osnovnoj školi "Gornja Tuzla". Uručenju računarske opreme prisustvovao je i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović

„Pružanje ICT resursa ugroženoj djeci i nastavnicima i poboljšanje pristupa Internetu za škole dio su napora USAID-a da ublaži uticaj COVID-19 na obrazovne sisteme u BiH. Kada djeca ne mogu ići u školu, utjecaj je mnogo veći od samo gubitka u učenju. Mnoga djeca gube svoju rutinu, svoje vrijeme u interakciji s prijateljima, pristup zdravstvenim i nutricionističkim uslugama i sigurno okruženje. Virtuelna okruženja za učenje pomažu u ublažavanju nekih od ovih gubitaka. ", rekao je gospodin Peter Cronin.

„Potreba za kontinuiranim ulaganjem u ICT ostaje i UNICEF će nastaviti sa svojim naporima u partnerstvu sa vlastima i privatnim sektorom, kako bi se poboljšao pristup kvalitetnom, inkluzivnom obrazovanju za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Čestitam ministru Omeroviću na spremnosti da brzo apsorbuje razvijene resurse i radujem se razvoju više partnerstava u Tuzlanskom kantonu, što će rezultirati sa više djece sa boljim pristupom digitalnim resursima i kvalitetnim obrazovanjem.", rekla je dr. Rownak Khan.

UNICEF će nastaviti dalje intervencije u tom pravcu, objavljivanjem javnog poziva za javno-privatna partnerstva koja će biti usmjerena na jačanje ICT infrastrukture osnovnih i srednjih škola u BiH.

UNICEF i USAID su u 25 škola Tuzlanskog kantona isporučili računarsku opremu u ukupnoj vrijednosti od 108.000 $.

laptop2Riječ je o aktivnostima UNICEF-a u okviru Projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite u odgovoru na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini", s ciljem pružanja hitne podrške najkritičnijim sistemskim funkcijama, ali i stvaranju dokaza koji bi poslužili institucijama u daljem planiranju i finansiranju sredstava za osnovno i srednje obrazovanje, a koje se provodi u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim vlastima.

Danas su Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u BiH i Peter Cronnin, direktor Ureda za demokratiju USAID-a BiH, svečano uručili laptop računare u Mješovitoj srednjoj školi Živinice i Osnovnoj školi "Gornja Tuzla". Uručenju računarske opreme prisustvovao je i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović

„Pružanje ICT resursa ugroženoj djeci i nastavnicima i poboljšanje pristupa Internetu za škole dio su napora USAID-a da ublaži uticaj COVID-19 na obrazovne sisteme u BiH. Kada djeca ne mogu ići u školu, utjecaj je mnogo veći od samo gubitka u učenju. Mnoga djeca gube svoju rutinu, svoje vrijeme u interakciji s prijateljima, pristup zdravstvenim i nutricionističkim uslugama i sigurno okruženje. Virtuelna okruženja za učenje pomažu u ublažavanju nekih od ovih gubitaka. ", rekao je gospodin Peter Cronin.

„Potreba za kontinuiranim ulaganjem u ICT ostaje i UNICEF će nastaviti sa svojim naporima u partnerstvu sa vlastima i privatnim sektorom, kako bi se poboljšao pristup kvalitetnom, inkluzivnom obrazovanju za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Čestitam ministru Omeroviću na spremnosti da brzo apsorbuje razvijene resurse i radujem se razvoju više partnerstava u Tuzlanskom kantonu, što će rezultirati sa više djece sa boljim pristupom digitalnim resursima i kvalitetnim obrazovanjem.", rekla je dr. Rownak Khan.

UNICEF će nastaviti dalje intervencije u tom pravcu, objavljivanjem javnog poziva za javno-privatna partnerstva koja će biti usmjerena na jačanje ICT infrastrukture osnovnih i srednjih škola u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv