Stipendiranje 23 srednjoškolca nacionalnih manjina

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potpisao je danas ugovore o stipendiranju 23 učenika srednjih škola romske, ukrajinske, rumunske i albanske nacionalne manjine.

IMG 0719Riječ je o konkursu koji se prvi put realizuje na području TK a kojim Vlada i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastoji pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Izrazivši žaljenje zbog malog broja aplikanata na ovaj konkurs, ministar Omerović je kazao da će pomoć dobiti 20 pripadnika romske, jedan ukrajinske, jedan rumunske i jedan učenik albanske nacionalne manjine.

„Oni će dobiti po 500 KM koje će biti isplaćene u 5 jednakih rata. Smatramo da je ovo veoma važno u situaciji kada je inflacija i poskupljenja u toku. Mi želimo da podržimo posebno kategorije stanovništva koje pate pod ovim uslovima a romska i druge nacionalne manjine su jedna od tih kategorija. Mi ćemo i u budućnosti, u toku ove godine, nastaviti da podržavamo ove kategorije stanovništva kroz druge aktivnosti koje Ministarstvo i Vlada predvođena premijerom Halilagićem provodi", kazao je ministar Omerović.

Razlog malom odzivu učenika, prema riječima ministra Omerovića, može biti što je ovo novina.

„Kriteriji su bili veoma jednostavni. Oni su se trebali prijaviti na konkurs, dostaviti određenu dokumentaciju. Dovoljna je bila izjava koja potvrđuje da su pripadnici nacionalne manjine, međutim razne su okolnosti koje su dovele do toga da se prijavi mali broj", rekao je ministar Omerović naglasivši da je Ministarstvo u budžetu za ovu svrhu bilo namijenilo 50.000 KM. Budući da sva sredstva neće biti utrošena Ministarstvo će nastojati na druge načine da ih rasporedi kao podršku ovim kategorijama stanovništva, zaključeno je.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potpisao je danas ugovore o stipendiranju 23 učenika srednjih škola romske, ukrajinske, rumunske i albanske nacionalne manjine.

IMG 0719Riječ je o konkursu koji se prvi put realizuje na području TK a kojim Vlada i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastoji pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Izrazivši žaljenje zbog malog broja aplikanata na ovaj konkurs, ministar Omerović je kazao da će pomoć dobiti 20 pripadnika romske, jedan ukrajinske, jedan rumunske i jedan učenik albanske nacionalne manjine.

„Oni će dobiti po 500 KM koje će biti isplaćene u 5 jednakih rata. Smatramo da je ovo veoma važno u situaciji kada je inflacija i poskupljenja u toku. Mi želimo da podržimo posebno kategorije stanovništva koje pate pod ovim uslovima a romska i druge nacionalne manjine su jedna od tih kategorija. Mi ćemo i u budućnosti, u toku ove godine, nastaviti da podržavamo ove kategorije stanovništva kroz druge aktivnosti koje Ministarstvo i Vlada predvođena premijerom Halilagićem provodi", kazao je ministar Omerović.

Razlog malom odzivu učenika, prema riječima ministra Omerovića, može biti što je ovo novina.

„Kriteriji su bili veoma jednostavni. Oni su se trebali prijaviti na konkurs, dostaviti određenu dokumentaciju. Dovoljna je bila izjava koja potvrđuje da su pripadnici nacionalne manjine, međutim razne su okolnosti koje su dovele do toga da se prijavi mali broj", rekao je ministar Omerović naglasivši da je Ministarstvo u budžetu za ovu svrhu bilo namijenilo 50.000 KM. Budući da sva sredstva neće biti utrošena Ministarstvo će nastojati na druge načine da ih rasporedi kao podršku ovim kategorijama stanovništva, zaključeno je.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv