U osnovnim školama TK 3810 maturanata polagalo eksternu maturu

Budući da se danas eksterna matura u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održala u isto vrijeme, ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović posjetio je jednu od udaljenijih obrazovnih ustanova i prisustvovao maturi učenika devetog razreda u JU Osnovna škola „Doborovci" u Gračanici.

doborovciPoželivši svim 3810 maturanata osnovnih škola uspjeh u polaganju eskterne mature i odavši priznanje uposlenicima škola na dobroj organizaciji, ministar Ahmetović je naglasio da je u Doborovce došao kako bi pokazao da je svaki učenik na području TK važan i da proces mature mora biti jednak u svim osnovnim školama.

„Ovdje sam također poželio sreću učenicima u radu, jer znam da su posljednjih dana oni i njihovi roditelji bili pod stresom pripremajući se za maturu. Također, važno mi je da javnost zna da naši nastavnici i profesori, volonterski danas kao testatori, dežurni nastavnici, provode ovu maturu. Zahvaljujem im što su se odazvali i organizirali ovaj proces, koji Pedagoški zavod u saradnji sa Ministarstvom jako kvalitetno organizuju, i što je Tuzlanski kantona sigurno među prvima u BiH u smislu formalnih stvari i organizacije procesa testiranja eksterne mature", kazao je ministar Ahmetović.

Cilj je provjera i poticanje kvalitete obrazovanja učenika a Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona provodi testiranje tako da svi učenici imaju jednake uslove i na isti način bivaju testirani. Rezultati se koriste kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita.

Uz napomenu da je riječ o evropskoj agendi, direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča kazao je da je ponosan što TK prednjači u organizaciji eskterne mature.

„Nadamo se da će učenici pokazati ono što su učili ovih 9 godina i da će kroz maturu pokazati koje su to dostignute razine znanja" rekao je direktor Čiča.

O organizaciji i provođenju eksterne mature u školi „Doborovci" direktor Senad Zaketović je kazao da su školske maturalne komisije pripremile sve tehničke uslove tako da svi učenici pod jednakim uslovima rade testove koje su dobili od Pedagoškog zavoda.

Budući da se danas eksterna matura u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održala u isto vrijeme, ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović posjetio je jednu od udaljenijih obrazovnih ustanova i prisustvovao maturi učenika devetog razreda u JU Osnovna škola „Doborovci" u Gračanici.

doborovciPoželivši svim 3810 maturanata osnovnih škola uspjeh u polaganju eskterne mature i odavši priznanje uposlenicima škola na dobroj organizaciji, ministar Ahmetović je naglasio da je u Doborovce došao kako bi pokazao da je svaki učenik na području TK važan i da proces mature mora biti jednak u svim osnovnim školama.

„Ovdje sam također poželio sreću učenicima u radu, jer znam da su posljednjih dana oni i njihovi roditelji bili pod stresom pripremajući se za maturu. Također, važno mi je da javnost zna da naši nastavnici i profesori, volonterski danas kao testatori, dežurni nastavnici, provode ovu maturu. Zahvaljujem im što su se odazvali i organizirali ovaj proces, koji Pedagoški zavod u saradnji sa Ministarstvom jako kvalitetno organizuju, i što je Tuzlanski kantona sigurno među prvima u BiH u smislu formalnih stvari i organizacije procesa testiranja eksterne mature", kazao je ministar Ahmetović.

Cilj je provjera i poticanje kvalitete obrazovanja učenika a Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona provodi testiranje tako da svi učenici imaju jednake uslove i na isti način bivaju testirani. Rezultati se koriste kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita.

Uz napomenu da je riječ o evropskoj agendi, direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča kazao je da je ponosan što TK prednjači u organizaciji eskterne mature.

„Nadamo se da će učenici pokazati ono što su učili ovih 9 godina i da će kroz maturu pokazati koje su to dostignute razine znanja" rekao je direktor Čiča.

O organizaciji i provođenju eksterne mature u školi „Doborovci" direktor Senad Zaketović je kazao da su školske maturalne komisije pripremile sve tehničke uslove tako da svi učenici pod jednakim uslovima rade testove koje su dobili od Pedagoškog zavoda.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv